Geen artikelen in wagentje
woensdag, 03 december 2014 14:14

Stroe een Kleine Oasis, De Geschiedenis van een Veluws Dorp

Het boek: "Stroe, 'een kleine oasis' ", is het vierde in een reeks boeken over de geschiedenis van de Barneveldse dorpskernen. Delen over Kootwijk ("Een parel in het zand", 2000), Garderen ("Baken in het groen", 2001) en Zwartebroek en Terschuur ('Tussen stuwwal en heuvelrug", 2004) gingen hieraan vooraf.

De auteurs: natuurkenner en publicist Gerrit de Graaff, archeoloog Jaap Manssen en de Barneveldse archiefmedewerkers Dick Veldhuizen en Gerjan Crebolder, stelden een uiterst aantrekkelijk 'geschiedenisboek' samen waarin aan vrijwel alle facetten van de bont geschakeerde Stroese samenleving aandacht wordt besteed.

In het algemene hoofdstuk wordt onder andere de geschiedenis van de voormalige buurtschappen Stroe en Garderbroek behandeld, evenals de gebeurtenissen in het gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Rijksdriehoeksmeting in 1913, en de historie van de maalschappen Garderen en Stroeërbroek. Jaap Manssen verhaalt van de vele archeologische vondsten die er bij Stroe zijn gedaan en Gerrit de Graaff beschrijft onder andere de Houtbeek, de Stroeërheide en samen met Gerjan Crebolder de geschiedenis van de Rijkszaadeest.

Dick Veldhuizen nam de toponymie voor zijn rekening en vertelt veel wetenswaardigs over beek-, straat- en veldnamen. Ook beschrijft hij in het kort de geschiedenis van de boerderijen in dit gebied.

De opkomst van het toerisme komt uitgebreid aan bod evenals de geschiedenis van Kamp Stroe (de Majoor Mulderkazene), de geschiedenis van de scholen en het weg- en railvervoer, handel en industrie (zoals 'de' Steco, Denka en Denkavit en pluimveeslachterij Jan van Ee), de horeca en het dorpsleven. Dick Veldhuizen beschreef bijna alle verenigingen waaronder de sportclubs. Een hoofdstuk waarin aandacht wordt besteed aan de beeldende kunstenaars die in en om Stroe hebben gewerkt (zoals Jacob Heddes en Martin Monninckendam) ontbreekt niet, net zo min als een beschrijving van enkele markante inwoners van het dorp.

Het 272 bladzijden tellende boek wordt gecompleteerd door vier bijlagen, registers op persoonsnamen en topografische aanduidingen en een uitvoerige literatuurlijst.

Auteur(s): Gerjan Crebolder
Aantal Pagina's: 276
ISBN: 90-70150-82-4

€9.95
Hoeveelheid: