Geen artikelen in wagentje
donderdag, 04 december 2014 12:43

Meest Vreemdelingen uit Münsterland, over de Migratie van Münsterlanders naar Barneveld Gedurende de 18e en 19e Eeuw

Gedurende de achttiende en negentiende eeuw vestigden zich in Barneveld migranten, afkomstig uit het Münsterland. Wat waren de redenen voor hun vertrek, waarom kozen zij - allen katholiek - juist voor het overwegend protestantse Barneveld, en niet voor andere plaatsen op de Veluwe? Wat maakte Barneveld voor hen zo aantrekkelijk? Werden hun verwachtingen bewaarheid? Hoe verliep hun integratie?

Deze en andere vragen komen, aansluitend op relevante beschouwingen van historische aard, aan de orde in Meest Vreemdelingen uit Münsterland. Antwoorden daarop worden door specifiek archiefmateriaal onderbouwd. Een doorkijkje in hoe het vier van oorsprong Münsterlandse families, te weten de families Burgering, Rutgers, Schueler en Willemars, in Barneveld verging, verlevendigt en concretiseert het boek.

Meest Vreemdelingen uit Münsterland werd geschreven door Gerjan Crebolder (1947), tot voor enkele jaren gemeentearchivaris van Barneveld, thans publicist, en Anthony Draaisma (1942), van moederszijde aan de familie Rutgers verwant.

Auteur(s): Gerjan Crebolder, A. Draaisma
Aantal Pagina's: 192
ISBN: 9789087881962

€9.95
Hoeveelheid: