Geen artikelen in wagentje

Pieter Berend Wondergem was een gewone jongen in een ongewone tijd. In de Tweede Wereldoorlog raakte hij betrokken bij de Binnenlandse Strijdkrachten en werd hij chauffeur en lijfwacht van Prins Bernhard.

Dit boek vertelt zijn verhaal, van de begindagen van de oorlog die hij meemaakte in Eindhoven, van de bevrijding en de tocht die hij maakte door Nederland met Bernhard, tot nog lang daarna in Indonesië, waar hij heen ging in opdracht van de prins. 

Het is een indrukwekkend verhaal, waarin weer nieuwe feiten boven water komen over de Duitse bezettingsperiode 1940-1945.

Auteur(s): H. Spinhof, M. van Doeland
Aantal Pagina's: 128
ISBN: 9789087881900

Gepubliceerd in Oorlog

In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten. Daarmee verdween de specifieke cultuur van de vissers in plaatsen als Monnickendam, Hoorn, Elburg en Huizen. Wat er overbleef waren de herinneringen van wie het nog had meegemaakt, maar ook die generatie behoort nu tot het verleden. In musea zijn oude voorwerpen bewaard, oude vissershuisjes zijn opgeknapt voor bewoning en de enkele Zuiderzeebotters die overbleven, zijn gerestaureerd voor de recreatievaart.

Maar wie kent nog het leven van de mensen die vroeger in zo'n huisje woonden en op die botter voeren? Wie waren zij nu echt, die mensen van lang geleden?

Dick Schaap (geb.1937) stamt uit een Huizer vissersgeslacht. In zijn familie werden nog lang de oude tradities bewaard en de verhalen over vroeger doorverteld. Als jongen van dertien ging hij mee uit vissen met de laatste vissers die toen nog op het IJsselmeer visten. Het waren mensen die de oude gebruiken in ere hielden. Hun gedachtewereld verschilde weinig van die van hun voorouders. 

Met behulp van hun verhalen schreef hij het verhaal over een visser van toen. Over het vissersbedrijf met alle gevaren die daaraan waren verbonden, over zijn liefdesleven en over zijn plaats in het dorp, over zijn ambities en zijn geloof. Maar ook over zijn contacten met de moderne wereld van het midden van de 19e eeuw met zijn nieuwe uitvindingen. Schaap schetst een boeiend portret van een vissersleven zoals het geleefd had kunnen zijn.

Auteur(s): D. Schaap
Aantal Pagina's: 224
ISBN: 9789087882051

Gepubliceerd in Erfgoed

Een inspirerend boek, geschreven uit liefde en bewondering voor de complexe wereld van de bij. Een boek dat de aanzet kan zijn voor een nieuwe hobby, of dat een boeiend inkijkje kan geven in het reilen en zeilen van een bijenvolk.

Kijk mee door de ogen van Christien Mouw, leerling imker, die met vallen en opstaan, maar vooral met tomeloze verwondering en energie, de bijen leert kennen. Lees over haar observaties en geniet van het prachtige fotomateriaal!

Christien Mouw is herderin in Elspeet. Tijdens de omzwervingen met haar kudde schapen zag ze vaak de bijenkorven staan op de hei. Het was daar dat haar fascinatie voor de bijenwereld ontstond.

RECTIFICATIE: per abuis staat bij de fotoverantwoording dat de foto op pag. 14 van Ger de Vries is. Het is de foto op pag. 41 die van de hand van Ger de Vries is.

Auteur(s): C. Mouw
Aantal pagina's: 148 
ISBN: 9789087882112

Gepubliceerd in Natuur

'Herderin, daar moet je voor geschapen zijn' is weleens gezegd tegen Christien Mouw, herderin van de schaapskudde van Elspeet. 

Dat is zeker waar, maar wie dit boek leest, zal veel gaan begrijpen. Het leven met de schapen, de natuur en de seizoenen is voor Christien een levenswijze. Ze weet deze manier van leven zo mooi onder woorden te brengen, dat het een genot is om al lezend met haar mee over de heide te struinen.

Per maand beschrijft ze haar belevenissen met de kudde, en laat ze zien wat er in de natuur om haar heen gebeurt. Van december tot december, van lammertijd tot lammertijd: voel de wind, hoor de vogels en geniet mee van de haar zo dierbare schapen, een heel jaar lang!

Auteur(s): C. Mouw
Aantal Pagina's: 160
ISBN: 9789087881832

Gepubliceerd in Mens & samenleving

Groen door Oranje is een eerbetoon aan die generaties arbeiders én kinderen die van de paarse Veluwe een groene hebben gemaakt. Het belicht daarbij een aantal uiteenlopende aspecten van de jacht- en bosgeschiedenis van het Kroondomein Het Loo zoals nog niet eerder is gebeurd. 

Dit rijk geïllustreerde boek beschrijft op een zeer leesbare manier de sociale geschiedenis van Kroondomein Het Loo. De nadruk ligt op de periode 1900-1960, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het dagelijks bestaan van de werknemers in alle rangen en standen. Ook komen zaken als de eigen wijkverpleging van Het Loo, de hiërarchische verhoudingen binnen het landgoed en de situatie onder de Duitse bezetter aan de orde. Veel aandacht is er voor de jacht, de hakhoutcultuur en de befaamde bosbessenpluk. 

Bij het ontstaan en de ontwikkeling van het landgoed hebben de Oranjes en dan vooral Prins Hendrik en Koningin Wilhelmina een prominente, zoniet alles beslissende rol, gespeeld. U kunt over hen lezen, maar ook anekdotes over de tekkel van Prins Hendrik en de eerste zelfverdiende centen van toen nog Prinses Juliana. 

Naast historische en vaak unieke foto's uit eigen collectie, ontsluiten de auteurs een schat aan informatie uit diverse archieven, waaronder het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Daarnaast zijn werknemers en oud-werknemers jarenlang door de auteurs bestookt met vragen over hun ervaringen met en in het koninklijk landgoed. Het vastleggen van deze 'oral history' gebeurde aan de keukentafel bij de mensen thuis.

Berthus en Ini Maassen verrichtten jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van het Kroondomein en houden met regelmaat lezingen over de groene aspecten van de Veluwe. Eerder verschenen van hun hand diverse historische publicaties.

Auteur(s): G. Maassen, I. Maassen-Te Brake
Aantal Pagina's: 160
ISBN: 9789087881436

Gepubliceerd in Erfgoed
Pagina 2 van 2