Geen artikelen in wagentje
donderdag, 04 december 2014 12:41

Aanvaardbaar Levenseinde

"Een zoektocht naar een fundament voor leven, sterven en dood in de westerse beschaving en het christelijk geloof."

In deze uitgave vertelt de auteur aan de hand van vele persoonlijke en beroepsmatige ervaringen aan het sterfbed van medemensen over bevrijding en vluchtgedrag, over dilemma's en uitwegen. De auteur is van mening dat euthanasie uit het strafrecht moet en dat de wil van de stervende onvoorwaardelijk moet worden nageleefd. Hij baseert dit op ethische beginselen maar vindt ook dat dit voortvloeit uit het christelijk geloof.

De uitgave biedt handvatten voor hulpverleners, pastores, artsen en andere betrokkenen bij euthanasie en begeleiding bij het sterven. 

Ds. Bartholomeus Johannes Knottnerus (1919) is opgegroeid als domineeszoon in de Gelderse Achterhoek. Hij werkte als dominee, sociaal werker en provinciaal directeur maatschappelijk werk, achtereenvolgens in Nieuw-Beerta, Den Haag en Baarn. Sedert 1989 is hij met emeritaat en teruggekeerd naar de Achterhoek. Als ervaringsdeskundige over meer dan een halve eeuw vertelt hij in dit boek over zijn belevingen met en visie op stervensbegeleiding.

Met een proloog van prof. dr. C. Kelk, hoogleraar strafrecht, en een epiloog van prof.dr. J.A. Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde.

Auteur(s): B.J. Knottnerus
Aantal Pagina's: 176
ISBN: 90-70150-78-6

€7.50
Hoeveelheid: