Geen artikelen in wagentje
woensdag, 03 december 2014 14:29

Ede in wapenrok

In deze uitgave hebben de auteurs Evert van de Weerd en Gerjan Crebolder, op basis van archief- en literatuuronderzoek, twee eeuwen militaire geschiedenis van deze Veluwse gemeente vastgelegd. Naast het garnizoen Ede, dat nu op het punt staat om te worden opgeheven, zijn in dit boek ook de geschiedenis van het Infanterie Schietkamp (ISK) in Harskamp en de sinds 1996 opgeheven vliegbasis Deelen opgenomen.

De eerste druk van het boek verscheen in mei 2004. Het boek viel een warm onthaal ten deel en was binnen vijf maanden uitverkocht. De auteurs hebben het verschijnen van de tweede druk benut om naast een aantal correcties op de eerste druk, een aantal aanvullingen aan te brengen. Waaronder het bevrijdingsdagboek van Martin Haffmans, The Roll of honour 1940-1945 (lijst van alle omgekomen militairen in de gemeente Ede) en aanvullende informatie over de dropping Ginkelse Heide. Het boek telt nu 520 pag. 

Het eerste deel begint met de Bataafse republiek in 1795.Verder komen aan bod de Franse bezetting en de bevrijding van ons land door de kozakken in 1813 en de Tiendaagse Veldtocht in 1831, waarbij de Edese compagnie in Leuven terechtkomt. Ook de mobilisatie van 1939 en de strijd tegen de Duitsers tijdens de meidagen van 1940, de Duitse bezetting en de bevrijding van ons land in 1945 worden in dit deel beschreven. Zo treft de lezer in de desbetreffende hoofdstukken zaken als de Duitse aanval en bezetting, de slag om Arnhem, de operaties Pegasus I en II, de V-1-terreur en de droppings ten behoeve van het verzet. Verder worden de crashes van geallieerde vliegtuigen op Edes grondgebied zo goed mogelijk in beeld gebracht.

In het tweede deel komt de assistentie van het leger bij rampen en ordehandhaving aan bod, evenals de opleiding van de expeditionaire macht naar Nederlands-Indië. Daarnaast wordt ook het ontstaan, de groei en de opheffing van het garnizoen Ede beschreven, alsmede de geschiedenis van het Infanterie Schietkamp Harskamp en het vliegveld Deelen. Het boek is voorzien van een register op persoonsnamen en zevenentwintig bijlagen en bevat honderden afbeeldingen.

Auteur(s): Gerjan Crebolder, Evert van de Weerd
Aantal pagina's: 516 
ISBN: 9070150638

€22.50
Hoeveelheid: